Publikmagneten AB

TEATER

Med improviserad eller manusbunden teater kan vi erbjuda ett unikt verktyg för personalutveckling. Eller som underhållning på en kickoff.


Vi medverkar även i rollspel där deltagare tränas att hantera  svåra situationer.